Er det noen norske IoTaWatt brukere her?

Hei!
Jeg er helt ny her på dette forumet. jeg har ikke kjøpt IoTaWatt ennå, så om det er noen norske her vil jeg gjerne høre litt om deres erfaringer. Et av mine mulige utfordringer er at jeg har to sikringsskap med 5-6 meters avstand i to forskjellige rom. jeg antar at det er mulighet for å bruke forlengelse ledninger, eller om dette kan skape problemer på gunn av kabel lengde og økt motstand eller forsinkelser på grunn av lengden. Men håper og tror det kan gå!

Hello. I’m brand new here on this forum. I have not bought IoTaWatt yet. so if there are any Norwegians here I would like to hear a little about their experiences. One of my possible challenges is that I have two safety cabinets with 5-6 meters distance in two different rooms. I guess it is possible to use extension cords, or if this can create problems due to the cable length and increased resistance or delays due to the length. However, I hope and believe it can go!

Atle